Avfuktning (Torkning) vid vatten- och fuktskador samt klimatstabilisering

Vi använder en rad olika tekniker för att avfukta (torka) en fuktig byggnadskonstruktion t.ex. avfuktare, IR-lampor samt adsorptionsavfuktare. En skada är sällan lik en annan utan beror på byggnadskonstruktion, byggnadsmaterial, skadeomfattning mm., därför är det viktigt att man innan val av teknik genomför en teknisk utredning.