Asbestsanering

Asbest är ett farligt cancerframkallande ämne som tidigare fanns i olika byggnadsmaterial, så som rörisolering, foglim, kakelugnar, fönsterbänkar och golvmaterial. Det användes på grund av dess smidighet och höga hållfasthet men detta har dock varit förbjudet i byggnadsmaterial sedan 1976 och det blev totalförbjudet 1982.

För att arbeta med asbestsanering måste man ha tillstånd från arbetsmiljöverket. Personalen behöver vara utbildad inom området enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt använda föreskriven skyddutrustning.
Vi har alla nödvändiga tillstånd och följer noga de lagar och förordningar som gäller.

Innan man börjar asbestsanera är det viktigt att man kan uppskatta omfånget så man kan planera rivning efter det. Detta gör man bäst genom provtagningar i byggnaden för att skapa sig en överblick om hur stor omfånget av asbestzonen är.