PCB Sanering

I likhet med asbest så är PCB också ett miljögift som just nu håller på att arbetas bort i byggmaterial. Det krävs specialutbildning för denna typ av sanering och denna kunskap besitter våra medarbetare på Struktursanering.