Vår uppförandekod

• Vi följer Sveriges lagar och förordningar
• Vi bedriver vår verksamhet med integritet och moral
• Vi respekterar våra kunder och samarbetspartners
• Vi följer vår arbetsmiljöpolicy och erbjuder en säker arbetsmiljö
• Vi följer vår miljöpolicy för att minimera miljökonsekvenserna av vår verksamhet
• Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier, alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper
• Vi erkänner arbetstagarnas rätt att ansluta sig till en fackförening